• Giá (VNĐ):363,375,000đ
  • Phí trước bạ (5%):20,745,000đ
  • Phí ra biển số ĐN1,000,000đ